Image by Gerd Altmann from Pixabay

Đổi mới cơ sở vật chất: Cửa, Khóa an toàn và thông minh

Posted Leave a commentPosted in uncategorized

Một ngày nọ tôi tình cờ đọc được một trang quảng cáo khá ấn tượng của ASSA ABLOY trên Tạp chí chuyên nghành Công nghệ An Ninh và Bảo mật kinh tế (Sicherheitstechnik and Wirstchafschutz) do Tổ chức Hiệp hội liên bang CHLB Đức các Doanh nghiệp trong lĩnh vực An Ninh kinh tế phát […]