Collaboration between SKARO VIETNAM and EU Delegation to Vietnam

Dear Team members, Friends and Partners,

I am delighted to tell you that our collaboration with European Union’ Delegation to Vietnam will begin in February 2020!

We are truly grateful to European Union’ Delegation to Vietnam for choosing us as your Facility Management service provider and giving us the opportunity to grow. 

We also would like to take this opportunity to thank our team members and partners, for your trust, loyalty, effort and respect! 

Gửi các thành viên SKARO VIETNAM, những người bạn và Đối tác,

Tôi rất vui mừng được chia sẻ với bạn về sự khởi đầu hợp tác giữa SKARO VIETNAM và Tổ chức Phái đoàn liên minh khối các nước Châu Âu tại Việt Nam từ đầu tháng 02 năm nay. Cảm ơn European Union’ Delegation to Vietnam đã lựa chọn và gửi gắm sự tin tưởng nơi chúng tôi. Điều này sẽ chắp cánh để chúng tôi thể hiện được khát vọng của mình.

Cảm ơn anh chị em trong công ty, bằng hữu và đối tác vì sự tin tưởng, lòng trung thành, nỗ lực và tôn trọng dành cho cho chúng tôi!

Ludwig & Dương